BIN series list issued by Turkey


Total bins for Turkey found in our database (1459)

BIN/IIN Network/Scheme Card Type Card Category Issuer
999111 PRIVATE LABEL
990015 MAESTRO DEBIT STANDARD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
979289 TROY DEBIT
979288 TROY DEBIT
979287 TROY DEBIT
979286 TROY DEBIT
979285 TROY DEBIT
979284 TROY DEBIT
979283 TROY DEBIT
979282 TROY DEBIT
979281 TROY DEBIT
979280 TROY DEBIT
979279 TROY DEBIT
979278 TROY DEBIT
979277 TROY DEBIT
979276 TROY DEBIT
979275 TROY DEBIT
979274 TROY DEBIT
979273 TROY DEBIT
979272 TROY DEBIT
979271 TROY DEBIT
979270 TROY DEBIT
979269 TROY DEBIT
979268 TROY DEBIT
979267 TROY DEBIT
979266 TROY DEBIT
979265 TROY DEBIT
979264 TROY DEBIT
979263 TROY DEBIT
979262 TROY DEBIT
979261 TROY DEBIT
979260 TROY DEBIT
979259 TROY DEBIT
979258 TROY DEBIT
979257 TROY DEBIT
979256 TROY DEBIT
979255 TROY DEBIT
979254 TROY DEBIT
979253 TROY DEBIT
979252 TROY DEBIT
979251 TROY DEBIT
979250 TROY DEBIT
979249 TROY DEBIT
979248 TROY DEBIT
979247 TROY DEBIT
979246 TROY DEBIT
979245 TROY DEBIT
979244 TROY DEBIT
979243 TROY DEBIT
979242 TROY DEBIT